วันที่ 3 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21  บริการผสมเทียมโคของ นายไพบูรณ์ จิตรใส และ นายแสวง ไชยราช

วันที่ 3 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ
– นายไพบูรณ์ จิตรใส ม.12 บ.หนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ชาโรเล่ส์และติดตามลูกเกิด พันธุ์ชาฮิวาล อายุ 3 เดือน
– นายแสวง ไชยราช ม.8 บ.เหล่ากกโพธิ์ ต.แซแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พันธ์ุชาฮิวาล

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*