เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ออกบริการผสมเทียมโคนม นางทองสา สัตตะโส

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ผสมเทียมโคนม นางทองสา สัตตะโส ม.5 บ.ห้วยวังปลา ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ผสมเทียมโคนม 4 ตัว (ตอนเช้า) และของนายบุญช่วย สีทน ม.7 บ.คำดอกไม้ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ผสมเทียมโคนม 2 ตัว (เย็น)
พ่อพันธุ์006 โฮลสตน์ฟรีเชียน(ขาวดำ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*