เมื่อวันที่ 7 ,8 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ผสมเทียมโคนายยุทธนา พรมฐาน

เมื่อวันที่ 7 ,8 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ผสมเทียมโคนายยุทธนา พรมฐาน 52 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
พ่อพันธุ์ ชาร์โรเล่ส์003 กร
นางกุหลาบ ทีหอคำ 117 ม.1
ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
พ่อพันธุ์บราห์มันขาว002 โชค
ติดตามลูกโคเกิดชาร์โรเล่ส์ 1
เดื่อนครึ่ง บราห์มันขาว1เดื่อนครึ่ง แองกัส 1 เดื่อนครึ่ง บราห์ขาว4 วัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*