วันที่ 10 ก.ค.61ชุดผสม นพช.นพค.21 ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ วันณี , นายสวน รัตน์วิชัย

วันที่ 10 ก.ค.61 ชุดผสม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ
-นายสมพงษ์ วันณี ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธ์ุบราห์มันแดง
-นายสวน รัตน์วิชัย ม.5 บ.ค้อน้อย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธ์ุชาฮิวาล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*