วันที่ 11 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ออกบริกานผสมเทียม นาย รวัง ราตรี, นายทอง แดงศิริเกตุ

วันที่ 11 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้ออกบริกานผสมเทียมดังนี้
-ผสมเทียมโคของ นาย รวัง ราตรี ม.2 บ.โนนสะอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
-นายทอง แดงศิริเกตุ ม.7 บ.หนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ชาโรเล่ส์ และติดตาม ลูกโคเกิด พันธุ์บราห์มันแดงเพศผู้อายุ 4 เดือน
-รักษาโคป่วย นายเหรียญทอง เครือเนตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*