วันที่ 12 ก.ค. 61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นางยอด บัวใหญ่รักษา

วันที่ 12 ก.ค. 61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.หนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นางยอด บัวใหญ่รักษา 84 ม.6 บ.ศรีประชาใหม่ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พันธุ์ บราห์มันแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*