วันที่ 12 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายระวัง ราตรี

วันที่ 12 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายระวัง ราตรี ม.2 บ.โนนสอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธ์ุบราห์มันแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*