12 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ผสมเทียมกลุ่มเลี้ยงโค งบ.58 บ.ถ่อน ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

12 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ผสมเทียมกลุ่มเลี้ยงโค งบ.58 บ.ถ่อน ต.วัดหลวง
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เบอร์หู 5704 กับ เบอร์หู 5706 ผสมพ่อพันธุ์บราห์แดง
007 จำนวน 2 ตัว นายอร่าม วารุกะ ม.1 ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ผสมพ่อพันธุ์ชาโรเล่ส์ 003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*