วันที่ 15 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการผสมเทียมโค ของ นาย สยามชัย งามหนัก

วันที่ 15 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานีได้ออกบริการผสมเทียมโค ของ นาย สยามชัย งามหนัก บ.หนองช ้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บรามันแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*