วันที่ 16 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ได้ออกบริการผส เทียมโคของ นาย เสรี การพิสมัย

วันที่ 16 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.หนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ออกบริการผส เทียมโคของ นาย เสรี การพิสมัย 18 ม.2 ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ พันธุ์ บรามันแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*