16 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ผสมเทียม ของกลุ่มเลี้ยงโค งบ.60 บ.นาชุมช้าง ม.5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวน 2 ตัว

16 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ผสมเทียม ของกลุ่มเลี้ยงโค งบ.60 บ.นาชุมช้าง ม.5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวน 2 ตัว เบอร์5847 และ 5841 ผสมพ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ มังกร 003 ติดตามลูกโคเกิด พันธุ์บราห์มันแดง 1 เดือน 3เดือน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*