วันที่ 18 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายมงคล เครือเนตร

วันที่ 18 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ
-นายมงคล เครือเนตร 95 ม.5 บ.จีต ต.จีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ ชาโรเล่ส์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*