วันที่ 19 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการรัษาโคป่วย ของ นายนิรุต เชยชม

วันที่ 19 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้ออกบริการรัษาโคป่วย ของ นายนิรุต เชยชม ม.4 บ.คอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*