วันที่ 19 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายอินตา วงศ์ชาลี และ นายนิกร ชมภูราช

วันที่ 19 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ- นายอินตา วงศ์ชาลี 162 ม.1 บ.หนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พันธุ์บราห์มันขาว

– นายนิกร ชมภูราช 61 ม.3 บ.กุดจิก ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ พันธุ์บราห์มันแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*