19 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ ผสมเทียม กลุ่มเลื้ยงโค งบ.60 บ.นาชุมช้าง ม.5 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

19 ก.ค.61ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.ห้วยไม้ซอด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ผสมเทียม กลุ่มเลื้ยงโค งบ.60 บ.นาชุมช้าง ม.5
ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เบอร์หู 5842 ผสมพ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*