วันที่ 10 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21 ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ นายจันทา โพธิ์สาจันทร์

วันที่ 10 ก.ค.61 ชุดผสมเทียม นพช.นพค.21ฯ บ.หนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ออกบริการผสมเทียมโคของ
– นายจันทา โพธิ์สาจันทร์ 82 ม.1 บ.หนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พันธุ์ บราห์มันแดง
– ติดตามลูกโคเกิด พันธุ์บราห์มันแดง เพศผู้ อายุ 1 เดือน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*