นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ

ห้วงระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสถานีผสมเทียมทั้งสิ้น 3 สถานีผสมเทียม ได้แก่ อ.กู่แก้ว ,อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย ,อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโค นายเชิดชัย ปัตบุตร 117 ม.10 บ.โคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
2. ผสมเทียมโค นางปัญจา สุรวิทย์ 9 ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
3. ผสมเทียมโค นายเป๊ะ ทองคำ 23 ม.9 บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
4. ผสมเทียมโค นายทองใบ คำไหว 27 ม.1 บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์ซาฮิวาล
5. ผสมเทียมโค นายสำเภา ดาระแห 75 ม.1 บ.โนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
6. ช่วยเหลือ นายอารี ผันผ่อน ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี รักษาโคมดลูกทะลัก
7. ผสมเทียมกระบือ นางอัจฉริยาพร สุวพรม 200 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผสพันธุ์ ปลัก (กระบือ)

https://youtu.be/gYXGHl29468

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*