ห้วงระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ

ห้วงระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสถานีผสมเทียมทั้งสิ้น 3 สถานีผสมเทียม ได้แก่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย , อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโคของ นางมณีรัตน์ พรมวันนา 74 ม.3 บ้านไร่พัฒนา ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พันธุ์แองกัส
2. รักษากระบือ ที่ป่วยของ ร.ต.ต.บุญส่ง ไยแก้วมูล 144 ม.3 บ้านหนองสะหนาย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
3. ผสมเทียมโคของ นายทาง นามแก้ว 113 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
4. ผสมเทียมโคของ นายคำภึร์ โสดาเดช ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโคของ นายคำภา ดอนวิชา 122 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง และติดตามลูกโคเกิดพันธุ์ชาฮิวาล เพศผู้ อายุ 3 เดือน
6. ผสมเทียมโคของ นายสุวิทย์ โคตรสุโน 31 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
7. ติดตามลูกโคเกิดของ นางณี สินธุวาปี 33 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ อายุ 7 วัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*