เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโค

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคของ นายทวี ดวงจันทร์  พันธุ์ชาฮิวาล และ โคของ นางสังวาล สิทธิโชติ พันธุ์บราห์มันแดง และติดตามลูกโคเกิดใหม่ พันธุ์ชาฮิวาล เพศเมีย อายุ 3 เดือน ร่วมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย จำนวน 2 ราย รวม 2 ตัว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*