เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโค

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคของ
1. นายอารีย์ ผันผ่อน 25 ม.2 พันธุ์บราห์มันแดง
2. นายคำภีร์ โสดาเดช พันธุ์ซาฮิวาล
3. นายเดชมงคล ผาชัย พันธุ์กำแพงเงิน
รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 3 ราย รวม 3 ตัว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*