นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียม และทำคลอดโคของ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียม และทำคลอดโคของ 1. นายประสาน แข็งแรง ม.12 บ้านม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง 2. นางติ๋ม สาครเจริญ 42 ม.6 บ้านจีต ต.จีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง 3. ทำคลอดแม่โคเนื่องจากคลอดลูกผิดปกติ ของนายอุไร เกิดเพชร 25 ม.2 บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*