นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ 13 พ.ค.62