นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบก.06 แก้มลิงตอนล่าง ค่ายเปรม 13 มิ.ย.62