นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดแสดงพระอัจฉริยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดแสดงพระอัจฉริยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12