ประกาศ นพค.๒๑ สนภ.๑ นทพ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ นพค.๒๑ สนภ.๑ นทพ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข