นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรแบบ Para soil cement ในพื้นที่ จว.อ.ด. รวม ๙ เส้นทาง โดยวิธีคัดเลือก

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ประกาศผู้ชนะงานยางพารา065เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรแบบ Para soil cement ในพื้นที่ จว.อ.ด. รวม ๙ เส้นทาง โดยวิธีคัดเลือก