นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง วัสดุเชื้อเพลิง งานปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง วัสดุเชื้อเพลิง งานปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ บก.06 วัสดุเชื้อเพลิง งานปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ วันที่ 26 ส.ค.62