นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านชุดผสมเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบ้านชุดผสมเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1