นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาแรงงาน ยอด 42,320 บาท