นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในงานขุดลอกลำน้ำ (ห้วยไพจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในงานขุดลอกลำน้ำ (ห้วยไพจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงIMG_0001