Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมชุมนุมเยาวชน สนภ.2 นทพ. ประจำปี 2561 โดยจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ค.61 แล้วนั้น ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี