Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน