Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชาคม แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลป้าหมายตามแนวชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ