Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

วันที่ 12 มิ.ย.61 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.63 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ที่วัดทิพย์อัมพวัน บ.หนองหอย ม.8 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีราษฎร บ.หนองหอย ม.8 และ บ.ห้วยคู่ ม.14 เข้าร่วมประชาคม จำนวน 114 คน