Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นเจ้าภาพดำเนินการจำหน่ายสินค้ามือสอง นทพ. ตามโครงการ "ร่วมปันน้ำใจ หยิบยื่นไมตรี อารีสังคม" ครั้งที่ 2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นเจ้าภาพดำเนินการจำหน่ายสินค้ามือสอง นทพ. ตามโครงการ "ร่วมปันน้ำใจ หยิบยื่นไมตรี อารีสังคม" ครั้งที่ 2 โดยจัดกำลังพลเป็นผู้แทนฯ ร่วมจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้า ช่วยเหลือองค์กรการกุศล ณ บก.นทพ.