Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับอำเภอศรีธาตุ และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับอำเภอศรีธาตุ และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 ซึ่งเป็นบ้านของนางเวียง แก่นท้าว บ้านเลขที่ 137 ม.2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 ขวด เพื่อเป็นการรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานฯ