• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการรวมน้ำใจช่วยรื้อบ้านผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ของนางเวียง แก่นท้าว ณ บ้านเลขที่ 137 ม.2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี