Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. และ ผอ.สนภ.5 นทพ.ในฐานะผู้แทนกองทัพไทย ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำหลากปี 2561 "ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวน 200 คน ณ โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น