Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อ 23 ส.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558  โดยร่วมปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมริมสระ โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน