Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 " ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อ.ศรีธาตุ โดยหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 5 นาย ร่วมรับฟังการอบรม ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ และให้การสนับสนุนรถน้ำเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายอริสมันต์ บุตรอินทร์ นายกองค์การบริหารตำบลนายูง เป็นประธาน