• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ท.ทนงศักดิ์ โคธนู นายทหารชำนาญงาน นทพ. ซึ่งเป็นกำลังพลของ นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในการนี้ ผบ.นพค.21 ฯ ได้จัดพวงหรีดและกรุณามอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บ้านเลขที่ 93 บ้านขุนสังข์ หมู่ที่ 13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม