• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 0845 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้มอบหมายให้ ฝกพ.นพค.21 จัดการอบรมภายในหน่วยงาน (Unit School )ในเรื่อง "สวัสดิการและสิทธิกำลังพล" ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายถ่ายทอดให้ทั่วถึง (learning sharing and flowing)ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบข้อมูลด้านการสวัสดิการและสิทธิของตนเอง  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี