Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2561 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี