• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 1300 โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการข่าว เข้าประสานงานกับผู้นำชุมชน อบต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อเข้าดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.62 ได้แก่ งานทาง งานน้ำ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ งานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย