• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

มื่อวันที่ 20 ต.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลดำเนินการประสานงานและสำรวจข้อมูลร้านค้า โอทอป ในพื้นที่เพื่อเตรียมนำสินค้าของกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุนมาวางจำหน่าย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการประกอบอาชีพให้มีตลาดรองรับอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย