Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างร่วมกับ อบต.หนองนกเขียน เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้าน ให้กับ นายบัวหลวง นิจารย์ ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ณ บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี