Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ ถวายน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 240 ขวด เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานีโดยมี ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า เป็นผู้รับมอบ