Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมนำกำลังพลร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ในงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมนำกำลังพลร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ในงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมภายในงาน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี