Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ เข้าร่วมงานวันเกี่ยวข้าวสามัคคี ภายใต้โครงการ "เกี่ยวข้าวอินทรีย์ เอามื้อสามัคคี ชาวโคกหนองนา อำเภอศรีธาตุ " โดยกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา เพื่อประหยัดทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวสูงทั้งยังขาดแคลนแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหน่วยฯ จึงเข้าร่วมดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ ณ คริสตจักรนาเรียง บ้านนาเรียง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็นไปตามคำกล่าวของ ผบ.นทพ.ที่ว่า”ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน