Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวภายในหน่วยฯ ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคี และส่งเสริมให้กำลังพลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและครัวเรือนของตน ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี